Logo Saveta za sajt baner copy

Wednesday, 23 November 2016 11:59

Izveštaj evropske komisije za 2016.godinu

Written by
Rate this item
(0 votes)

Evropska komisija objavila je 9. novembra godišnji izveštaj za Srbiju za 2016. godinu. Izveštaj obuhvata period od oktobra 2015. do septembra 2016. godine i zasnovan je na prilozima iz mnogih izvora, uključujući priloge Vlade Republike Srbije, država članica EU, izveštaje Evropskog parlamenta i informacije dobijene od različitih međunarodnih i nevladinih organizacija. U većini poglavlja, prema Izveštaju Evropske komisije za 2016. godinu, Srbija je ostvarila izvestan napredak.

Kada je u pitanju civilno društvo konstatovano je sledeće: „Izvestan napredak je postignut u uspostavljanju podsticajnog okruženja za razvoj i finansiranje civilnog društva. Međutim, potrebni su dalji napori kako bi se osiguralo sistematsko uključivanje civilnog društva u politički dijalog i kako bi se pomoglo da ono razvije svoj pun potencijal.“

Izveštaj naglašava da je snažno civilno društvo predstavlja glavni činilac demokratije, dok organizacije civilnog društva i borci za ljudska prava imaju ključnu ulogu u podizanju svesti o građanskim, političkim i socioekonomskim pravima.

Takođe, navedeno je da je „novi direktor Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom postavljen u martu, godinu dana nakon ostavke njegovog prethodnika. Kancelarija je nastavila sa inicijativama čiji je cilj poboljšanje saradnje između države i civilnog sektora i unapređenje pravnog, finansijskog i institucionalnog okvira za razvoj civilnog društva. Kancelarija je objavila svoju prvu studiju statusa organizacija civilnog društva, na osnovu zvanične evidencije i statistike, pružajući vredan pregled njihovog rada i funkcionisanja, zajedno sa podacima o institucionalnom i pravnom okviru za saradnju sa državnom upravom.“

Primećeno je poboljšanje u oblasti saradnje civilnog društva i Narodne skupštine u oblasti pregovora sa EU, prvenstveno kroz Nacionalni konvent o Evropskoj uniji, što se vidi iz javnih konsultacija o poglavljima 23 i 24. Smernice za saradnju između pregovaračkog tima, predstavnika organizacija civilnog društva, Nacionalnog konventa i Privredne komore su usvojene u aprilu 2016. godine, sa ciljem da se poboljša nivo uključivanja civilnog društva u pregovore.

U oblasti kreiranja politika, izveštaj navodi da se civilno društvo bori za to da utiče na ovaj proces , ali da se suočava sa preprekama postavljenim od strane delova državne uprave. Zato je na mnogim nivoima učešće civilnog društva u kreiranju politika i dalje u velikoj meri na ad hoc osnovi, što znači da se puni potencijal sektora ne realizuje.

Konstatovano je i da Strategija za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2016-2020. (pripremljena 2015. godine) još uvek nije usvojena, ida ostaje da se uspostavi Savet za saradnju sa civilnim društvom.

Korporativne donacije neprofitnim organizacijama koje imaju dozvolu da budu pružaoci socijalnih usluga su sada oslobođene PDV-a (ova vrsta izuzeća ranije je primenjivana samo na donacije za pružaoce usluga koji su u državnom vlasništvu). Pravni okvir za volontiranje treba dodatno da podstakne dobrovoljni rad, uključujući i kao deo projekata koji se sufinansiraju.

Ceo izveštaj pogledajte ovde

Preuzeto sa www.civilnodrustvo.org.rs

Read 1818 times

14°C

Belgrade

Partly Cloudy

Humidity: 58%

Wind: 22.53 km/h

  • 14 Nov 2018 15°C 6°C
  • 15 Nov 2018 12°C 5°C
Banner 468 x 60 px
http://www.zoofirma.ru/