Logo Saveta za sajt baner copy

Friday, 24 August 2018 10:46

BRISVA protiv diskriminacije

Rate this item
(1 Vote)

BRISVA protiv diskriminacije i rasizma u sportu

Nedavno je održana šesta međunarodna konferencija u Beogradu „BRISVA“ na kojoj je učešće uzeo i Nacionalni savet Roma u RS, gospodin Živojin Mitrović, a kao stručno lice, govornik je bio i Milorad Popović ispred organizacije „Romska inicijativa za održivi razvoj“ i kao osnivač Nacionalnog tima Roma Srbije u fudbalu.

Na konferenciji su prisustvovali i drugi stručnjaci iz sveta sporta, kao i predstavnici sportskih saveza u RS.

Veliki je značaj da je i romska zajednica dobila mesto pod suncem u svetu sporta i ušla kao ravnopravan član u borbu protiv rasizma, govora mržnje, siromaštva i diskriminacije. Milorad Popović je govorio o trenutnoj situaciji u sportu, ali se i osvrnuo na vreme kada je on bio profesionalac i igrao za FK Obilić, Sinđelić kao i profi ligu malog fudbala u FK Indeks i izvukao paralelu iz tog vremena kada si kao pripadnik manjinske zajednice morao tri puta više da radiš i dokazuješ se, da bi bio uvršten u tim i sada kada je sport postao otvoreno tržište za talente. Govorio je i o tome da je problem rasizma, diskriminacije i govora mržnje svuda oko nas, ne samo u sportu nego i u realnom životu i prihvatio borbu za bolje sutra mladih Roma i Romkinja, ali i za sve ljude oko sebe, jer rasizam je korov koji se mora seći u korenu, rekao je Milorad Popović i zahvalio se gospodinu Edvardu Markoviću na pozivu.

 

BRISVA projekat, U stvari, ima za cilj ponovno ispitivanje rasizma i diskriminacije u fudbalu, to definiše na više koncizan način i promovišu više temeljno i aktivniji pristup protiv njega. BRISVA pristup će pokušati da reši probleme na sveobuhvatniji način. Predloženi pristup zasniva se na tri stuba:
1. Preispitivanje rasizma i njegovo konciznije definisanje;
2. Razvijanje i testiranje politika za borbu protiv rasizma u fudbalu;
3. Sveobuhvatna kampanja protiv rasizma;

Među partnerima:
• Akademski fudbalski klub (Italija),
• Univerzitet Makedonije (Grčka),
• Omladinski fudbalski turnir doo (Srbija),
• Debreceni Honved Sport Egiesulet (Mađarska),
• Associatia Club Sportiv COLTEA 1920
• Brašov (Rumunija),
• Bugarska Sport za sve asocijacije (Bugarska).

Predloženi pristup zasniva se na šest stubova.
1. Pošto rasizam u fudbalu nije nezavisan od rasizma u društvu, neophodno je proučavati literaturu, kao i prošlost i aktuelne slučajeve u cilju identifikacije onih zajedničkih indikatora koji uzrokuju i izražavaju rasizam. Cilj projekta je detaljno analizirati:
• Politički kontekst
• Društveni kontekst
2. Glavna svrha ovog projekta je istraživanje rasizma u fudbalu. U tom duhu, anonimne ankete će biti dizajnirane, razvijene i distribuirane fudbalskim navijačima i zvaničnicima, s ciljem analize trendova u njihovom mišljenju i iskustvima. Rezultati prvih dva stuba projekta biće prikupljeni i usklađeni u završnom izvještaju pod nazivom „Priručnik rasizma u fudbalu“.
3. Važan aspekt Evropske unije je razmjena informacija i najboljih praksi među stručnjacima i zvaničnicima različitih zemalja članica. Projekat BRISVA ima za cilj da iskoristi ovaj pristup, tako će se organizovati radionica u svakoj zemlji partnera kako bi se diskutovalo i diseminiralo rezultate projekta tokom životnog veka projekta. Stoga, BRISVA projekat ima za cilj da prati podsticanje Evropske komisije da promoviše razmjenu znanja, iskustava i najboljih praksi.
4. Podaci i indikatori iz prva tri koraka projekta biće korišćeni za kreiranje simulacionih modela metodologijom sistemske dinamike. Simulacijski modeli se mogu koristiti za identifikaciju scenarija primera o tome kako se stvara rasizam u fudbalu, koje su okolnosti koje ga čine i provode politike u bezvrednijem okruženju.
5. Peti stub projekta biće usmjeren na komuniciranje dobijenih rezultata. Da bi se postigao cilj, projekat predviđa razvoj online platforme koja će omogućiti korisnicima da eksperimentišu sa simulacijskim modelima. Rezultati BRISVA projekta će biti objavljeni i distribuirani na različitim nivoima: na nacionalnom nivou od strane svakog partnera, naglašavajući iskustva učenja stečena u projektu i buduće aktivnosti koje treba preduzeti za praćenje projekta; na evropskom i međunarodnom nivou kroz međunarodne partnere (uključujući i pridružene partnere). Zbog posebnog polja interesa, koji se bavi velikim sektorom (kasnije kasnije) sporta, sposobnost širenja igra još važniju ulogu. Prema tome, rezultati projekta će se distribuirati kroz različite kanale,
6. Krajnji cilj projekta BRISVA je da iskoristi sve rezultate koji će se dobiti na svakom koraku i razviti ciljanu kampanju protiv rasizma. Projekat predviđa da će poruka kampanje biti demonstrirana pre početka fudbalskih igara na različitim državnim nogometnim prvenstvima
Sve aktivnosti planirane od strane konzorcijuma dodatno će se poboljšati uključivanjem stručnjaka na terenu (u oblasti Sistemske dinamike, sportskog svijeta itd.) I Ekspertskog savjetodavnog odbora(EAB), koji će podržati sve faze projekta, od definisanje zahteva za konstrukciju i izradu istraživanja i širenje istraživanja, kao i kroz uključivanje krajnjih korisnika (organizovano u komitetu krajnjeg korisnika – EUC).

Izvor:

http://romaworld.rs/brisva-protiv-diskriminacije-i-rasizma-u-sportu/

 

Read 393 times

1°C

Belgrade

Mostly Cloudy

Humidity: 94%

Wind: 6.44 km/h

  • 13 Dec 2018 3°C -1°C
  • 14 Dec 2018 2°C -2°C
Banner 468 x 60 px
http://www.zoofirma.ru/